Bedrijfstakonderzoek (BTO): Kennis en onderzoek voor de waterbedrijven
KWR is hoofduitvoerder en coördinator van het meerjarige onderzoek voor de Nederlandse waterbedrijven, het bedrijfstakonderzoek: BTO. Dit programma richt zich op een gezonde, duurzame, efficiënte en vooruitstrevende drinkwatervoorziening, met zorg voor natuur en milieu.

Institutioneel geheugen
Nergens anders ter wereld werken waterbedrijven zo nauw samen met elkaar en hun kennisinstituut. KWR helpt de waterbedrijven hun onderzoeksvragen (kosten)effectief te beantwoorden, wetenschappelijke antwoorden om te zetten in praktische oplossingen die daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk. KWR en het Bedrijfstakonderzoek vormen een institutioneel geheugen voor de drinkwatersector.

BTO Net is het (besloten) extranet van het Bedrijfstakonderzoek en toegankelijk voor medewerkers van waterbedrijven die deelnemen aan het Bedrijfstakonderzoek 2018-2023.
Behoort u niet tot deze groep? Ook op kwrwater.nl kunt u informatie over en opbrengsten van het Bedrijfstakonderzoek vinden.

Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord?
Mail naar btonet@kwrwater.nl.

Let op: Accounts die 180 dagen niet zijn gebruikt, moeten wij helaas deactiveren.

©2015-2018 KWR Watercycle Research Institute | BTO Net is eigendom van KWR. Toegang is alleen geoorloofd voor geautoriseerde personen. Toegangscodes zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen alleen worden gebruikt door degene aan wie ze zijn verleend. Illegaal betreden van dit intranet kan leiden tot juridische stappen.